Om os

Seniorklubben


Foreningens formål: I.h.t. Vedtægternes § 1 - At formidle følgeskab under spillet på banen, samt opmuntre til fortsat forøgelse af medlemmernes golffærdigheder. - Alt under hyggelige former.


Optagelsesbestemmelser: Medlemmer af Maribo Sø Golfklub som er fyldt 60 år, og som har et handicapindex på 48 eller derunder kan optages i seniorklubben.


Spilledag: Der spilles hver torsdag, og der kan vælges mellem at spille 9 eller 18 huller.


Spilleplan: Hvert år udarbejdes en spilleplan med forskellige former for spil, herunder spil med venskabsklubber m. v. - Disse fremgår af spilleplanen, ligesom det fremgår hvornår mødetid / aflevering af scorekort er. - Spillet startes hurtigst muligt efter mødetiden. - Der spilles i Løbet af sæsonen om point til pointlisten i 2 rækker (9 huller og 18 huller) højeste score giver 3 point til alle, næsthøjeste score giver 2 point til alle, og trediehøjeste score giver 1 point til alle. Scorelisterne a´jourføres og anbringes på seniorklubbens opslagstavle. - Ved parmatch og spil med præmier gives ikke point til listen.


Spilafvikling: Seniorklubben har af hovedbestyrelsen fået banelukning torsdag formiddag indtil kl. 12,30, således at klubbens øvrige medlemmer og greenfeespillere kan starte på dette tidspunkt. Bestyrelsen henstiller derfor kraftigt til alle medlemmer, at man hjælper hinanden med at få spillet til at "glide" uden unødige ophold, men samtidig således AT VI STADIG BEVARER VORES GODE SOCIALE SAMVÆR BÅDE PÅ BANEN OG I KLUBHUSET, idet det er en af bestyrelsens absolutte målsætninger for seniorklubbens virke.


Kontingent: Fastsættes på den årlige generalforsamling, der afholdes sidste torsdag i oktober måned. Dette er p.t. 200 kr .. årligt + 1 flaske "fødselsdagssnaps".


Medlemsliste: En gang årligt udarbejder kasseren en medlemsliste, der udleveres til medlemmerne.


Seniorklubbens bestyrelse januar 2014.