Bestyrelsen

Suppleanter herunder.

Finn Helge Christensen

Mail: finn@mgsk.dk

Telefon: 20 22 20 90

Niels Hartelius

Mail:niels@mgsk.dk

Telefon: 71 75 80 37